ما برای شما دست می‌زنیم؛ ما همراه شما می‌جنگیم؛

مردم آلمان ساعت نه شب ۱۸ مارس پشت پنجره‌ها و بالکن‌هایشان در همبستگی با کادر درمانی‌ بیمارستانها دست زدند و از زحمات‌ آنها در این دوران دشوار شیوع کرونا قدردانی کردند. فراخوانی که ترجمه‌اش را می‌خوانید دعوتی‌ست برای همبستگی و همدستی در مبارزه‌ای که پیش روی سیستم درمانی ماست: #مابرای‌شما‌دست‌می‌زنیم#ماهمراه‌شمامی‌جنگیم در حال حاضر بسیاری پشت پنجره‌ها و … ادامه خواندن “ما برای شما دست می‌زنیم؛ ما همراه شما می‌جنگیم؛”

ریشه‌های سوسیالیستیِ روز جهانی زنان

کلارا زتکین (Clara Zetkin) در سال ۱۸۹۴ در مقالات خود در مجله‌ی زنانِ سوسیال دموکرات به نامِ «برابری» (Die Gleichheit)، که آن را سه سال قبل تاسیس کرده بود،  به جدل با جریان اصلی فمینیسم آلمانی پرداخت؛ «فمینیسم بورژوایی و جنبش زنانِ پرولتر»، به گفته‌ی زتکین، «دو جنبشِ اجتماعی اساساً متفاوت هستند».به باور زتکین، فمینیست‌های بورژوا خواهانِ اصلاحاتی … ادامه خواندن “ریشه‌های سوسیالیستیِ روز جهانی زنان”